42500

تعداد حامیان خیریه

15500

تعداد بیماران تحت پوشش

مشاهده همه +

همياران داوطلب

داوطلبان یکی از بزرگ ‌ترین سرمایه هاي هر خيريه

پيشگيري بهتر از درمان

كمپين و مناسبت ها

نشستي به رنگ مهرباني با همت انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل (ع)