گفتگوي هفته نامه فرهنگي سياسي اجتماعي " هشت بهشت " با مديرعامل انجمن خيريه بهداشتي ودرماني حضرت ابوالفضل(ع)

نشست صميمي پرسنل انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل(ع) با مدير عامل و تعدادي از اعضاء هيئت مديره خيريه

حضورمحترم جناب آقای دکتر سيد حميدرضا ابطحی متخصص گوش و حلق و بيني درجلسه صبح دوشنبه انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل(ع) و صحبت پیرامون"کاهش شنوایی در ميانسالي "

نيم نگاهي به برخي از هزينه هاي آذرماه انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل (ع)

سخنراني جناب آقاي مهندس مصطفي رناسي نائب رئيس اتاق بازرگاني در جلسه صبح دوشنبه خيريه حضرت ابوالفضل (ع) با موضوع تحليل مسائل اقتصادي

حضور محترم جناب آقای دکتر ازهري " فلوشيب الكتروفيزيولوژي باليني قلب " در جلسه صبح دوشنبه انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل(ع)با موضوع"مشکلات قلبی"

حضور محترم جناب آقای دکتر مهرزاد در جلسه صبح دوشنبه انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل(ع) با موضوع"سرطان"

بازديد پروفسور محمد تقي خرسندي استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران متخصص گوش، حلق و بيني از انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل (ع)

بازديد دانشجويان روابط عمومي و روزنامه نگاري دانشگاه پيام نور اصفهان از انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل (ع)