جراحي به شيوه لاكروسكوپي بدون عوارض بوده كه به آن جراحي درون بين گفته ميشود كه توسط دوربين كه از ناف وارد شده داخل روده و معده را ميتوان ديد.سن شروع سرطان در دنيا از 50 سالگي ميباشدولي در ايران از سن 40سالگي ميباشد.

چهار دليل شايع مرگ ومير 1-سكته هاي قلبي 2- سرطان 3- حوادث 4- سكته هاي مغزي ميباشد كه اگر سبك زندگي و تغذيه صحيح نباشد به اين ها دامن ميزند.
سيگار، فشارخون بالا ،ديابت و قندخون بالا عوامل سكته مغزي هستند.

آقاي رضا طهماسبي بيمار تحت پوشش خيريه كه با شركت در مسابقات بيماران پيوند اعضاء در رشته دوميداني در منطقه خاورميانه در كشور امارات موفق به دريافت مدال شد.

شايع ترين علت نابينائي بين سن 20-60سال در جهان به بيماري رتيناپاتي مربوط مي شود كه از عوارض بيماري ديابت است.

تقدير و تشكر از جناب آقاي كتر اذاني، حاج اكبر طلامينايي و جناب آقاي دهقان

افرادی که به مقدار زیاد قهوه می‌نوشند با خطر کمتری برای ابتلا به دیابت نوع 2 روبه‌رو هستند و هم اکنون دانشمندان در چین علت آن را کشف کرده‌اند.

رصد مبتلایان به بیماری های كلیوی در صورت رعایت نكردن مسایل بهداشتی و پزشكی ، افزایش خواهد یافت.