تبلور نيكوكاري در اتاق بازرگاني صنايع معادن و كشاورزي اصفهان

مدير عامل محترم خيريه بهداشتي درماني حضرت ابوالفضل (ع)

سپاس از شما مهربانان که در کتاب قطور زندگی سطری هستید به یاد ماندنی نه حاشیه‌ای از یاد رفتنی

گزارش تصويري جلسه صبح دوشنبه این هفته مورخ۸/۲۸

سپاس از شما بزرگواران که قلب مهربانتان نمی گذارد از کنار محنت دیگران بی‌غمانه بگذرید...

سپاس از شما مهربانان که در کتاب قطور زندگی سطری هستید به یاد ماندنی

گزارش تصويري از جلسه داوطلبين

گزارش تصويري از دهمین سلسله نشست‌های پازل مهربانی
جشن پازل مهربانی انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل (ع) و حضور پرمهر خیرین

گزارش تصویری جلسه صبح دوشنبه انجمن خيريه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل(ع)

هر دری بسته شود ، جز در پرفیض خدا
این در خانه عشق است که باز است هنوز …