بازديد دانشجويان مشاوره دانشگاه پيام نور از انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل (ع) و آشنايي اين دانشجويان با فعاليتهاي انجمن

گزارش تصویری جلسه صبح دوشنبه مورخ ۹۷/۸/۱۴ انجمن خيريه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل(ع)
باحضور دکتر ساوج ( متخصص مغز و اعصاب)

گزارش تصویری جلسه صبح دوشنبه خيريه مورخ۹۷/۸/۷ باحضور دکتر محمد جواد ملکی ( فوق تخصص جراحی قلب)

برگزاري جلسه بانوان خير انديش به مناسبت هفته ملی سلامت زنان

گزارش تصويري جلسه صبح دوشنبه خيريه باحضور دکتر احمدرضا قنبری

گزارش تصویری اختتامیه اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه مهر سلامت

بازدید وزیر محترم بهداشت درمان وآموزش پزشکی کشور وهیئت همراه به اتفاق ریاست محترم مجمع خیرین بهداشت ودرمان کشور و ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی از مرکز تخصصی پزشکی حضرت ابوالفضل(ع)

حضور فعال انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل (ع) در افتتاحیه

سخنرانی مدیرعامل انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل (ع)

به لطف شما خيرين عزيز....
ابوالفضل قهرمان تا چند روز آينده پيوند خواهد شد