نيم نگاهي به برخي از هزينه هاي آذرماه انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل (ع)

سخنراني جناب آقاي مهندس مصطفي رناسي نائب رئيس اتاق بازرگاني در جلسه صبح دوشنبه خيريه حضرت ابوالفضل (ع) با موضوع تحليل مسائل اقتصادي

حضور محترم جناب آقای دکتر ازهري " فلوشيب الكتروفيزيولوژي باليني قلب " در جلسه صبح دوشنبه انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل(ع)با موضوع"مشکلات قلبی"

حضور محترم جناب آقای دکتر مهرزاد در جلسه صبح دوشنبه انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل(ع) با موضوع"سرطان"

بازديد پروفسور محمد تقي خرسندي استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران متخصص گوش، حلق و بيني از انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل (ع)

بازديد دانشجويان روابط عمومي و روزنامه نگاري دانشگاه پيام نور اصفهان از انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل (ع)

حضور محترم آقای دکتر اسحاقي در جلسه صبح دوشنبه خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل(ع) و بحث در مورد "چرایی مرگ و میر در ایران"

گزارش تصويري از نشست سه شنبه پايان ماه انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل(ع) باسخنراني دكتر سيد رضا اسحاقي، با موضوع خطرها و آسيب هاي اجتماعي

بازديد دانش آموزان دبستان غيرانتفاعي ملل ازخيريه حضرت ابوالفضل (ع) و آشنايي با خدمات و فعاليت هاي انجمن و همچنين ارائه اطلاعات پيرامون بيماريهاي كليوي به دانش آموزان