بازديد هيات مديره انجمن خيريه ازمركز پزشکی تخصصی حضرت ابوالفضل(ع) در تاریخ۹۷/۵/۶

​گزارش تصویری جلسه صبح دوشنبه خيريه حضرت ابوالفضل(ع) مورخ۹۷/۵/۱ باحضور دکتر احمدرضا همت فوق تخصص داخلی

هر خیر با خرید یک تکه از پازل مهربانی، مهر می بخشد و عشق می گیرد

گزارش تصویری جلسه صبح دوشنبه خيريه مورخ ۹۷/۴/۲۵ باحضور دکتر منصور سیاوش(فوق تخصص غدد و متابولیسم)

گزارش تصویری جلسه صبح دوشنبه خيريه حضرت ابوالفضل(ع) دوشنبه مورخ۹۷/۴/۱۱ باحضور دکتر سید رضااسحاقی پزشک اجتماعی

جلسه هم اندیشی همکاران تحصیلدار انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل (ع)

گزارش تصویری جلسه صبح دوشنبه خيريه حضرت ابوالفضل(ع) دوشنبه مورخ ۹۷/۴/۴ باحضورجناب آقاي سرگرد طاهرزاده

سخنرانی سرکار خانم دکتر مریم براتعلی عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو انجمن بین المللی مغز،ذهن و آموزش آمریکا

برگزاری پازل مهربانی به همت انجمن خیریه بهداشتی ودرمانی حضرت ابوالفضل (ع)

بازدید مدیرکل محترم بهزیستی اصفهان سرکار خانم دکتر فرشاد به اتفاق هیئت همراه