حضور محترم جناب آقای دکتر ازهري " فلوشيب الكتروفيزيولوژي باليني قلب " در جلسه صبح دوشنبه انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل(ع)با موضوع"مشکلات قلبی"

حضور محترم جناب آقای دکتر مهرزاد در جلسه صبح دوشنبه انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل(ع) با موضوع"سرطان"

بازديد پروفسور محمد تقي خرسندي استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران متخصص گوش، حلق و بيني از انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل (ع)

بازديد دانشجويان روابط عمومي و روزنامه نگاري دانشگاه پيام نور اصفهان از انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل (ع)

حضور محترم آقای دکتر اسحاقي در جلسه صبح دوشنبه خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل(ع) و بحث در مورد "چرایی مرگ و میر در ایران"

گزارش تصويري از نشستي به رنگ مهرباني با همت انجمن خيريه و سخنراني سركار خانم دكتر لطيفي با رنگ واحساسي متفاوت درهتل ستاره برگزارگرديد.

بازديد دانش آموزان دبستان غيرانتفاعي ملل ازخيريه حضرت ابوالفضل (ع) و آشنايي با خدمات و فعاليت هاي انجمن و همچنين ارائه اطلاعات پيرامون بيماريهاي كليوي به دانش آموزان

حضور حجت الاسلام اسماعيلي پور رياست محترم اداره اوقاف شهرستان اصفهان در جلسه صبح دوشنبه

بازديد دانش آموزان دبستان غيرانتفاعي ملل ازخيريه بهداشتي ودرماني حضرت ابوالفضل (ع) و آشنايي با خدمات و فعاليت هايانجمن و همچنين ارائه اطلاعات پيرامون بيماريهاي كليوي به بازديدكنندگان