حضور محترم جناب آقای دکتر گوهریان در جلسه صبح دوشنبه انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل(ع) و صحبت در مورد"کم خونی و عوارض ناشی از آن"

نشست خیرین، ویژه حمایت از بیماران تحت پوشش انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل (ع) در سراي بديع اصفهان مورخ 96/08/10

حضور محترم جناب آقای دکتر دوروشی در جلسه صبح دوشنبه انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل(ع) و صحبت با محوریت"سموم"

حضور محترم جناب آقای دکتر صانعی در جلسه صبح دوشنبه انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل(ع)و اطلاع رسانی در مورد "بخش پیوند کبد و تعداد پیوند کلیه انجام شده."

حضور محترم جناب آقای دکتر یوسفیان (نورو راديولوژيست ) درجلسه صبح دوشنبه خیریه بهداشتی ودرمانی حضرت ابوالفضل(ع) با موضوع"خون رسانی و عدم خون رسانی مغز(سکته)"

حضور جناب آقای دکتر ابراهیمی در جلسه صبح دوشنبه انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل(ع) و صحبت در مورد"سالمندی و نشاط در این دوران"

حضور انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل(ع) در مراسم هاي ايام محرم و عزاداري سالار شهيدان

حضور محترم جناب آقای دکتر امامی در جلسه صبح دوشنبه انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل(ع) و صحبت پیرامون"رفلاکس".

حضور محترم استاد فرهیخته و فرزانه جناب آقای محمود فرشچیان ،استاندار گرانقدر اصفهان وجناب آقاي دكتر ميرزائيان متخصص مغز و اعصاب در انجمن

طرح تامین و تهیه نیازهای تحصیلی کودکان خانواده هاي تحت پوشش انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل(ع) به مناسبت آغاز سال تحصیلی