گزارش تصويري جشن ميلاد حضرت ابوالفضل (ع) در مركز درماني تخصصي و فوق تخصصي حضرت ابوالفضل(ع)

ایشان ضمن تعریف درد؛ نشانه های آن را  درافراد عادی و بیماران دیابتی بیان کرد.

دکترحسن نژاد معاونت جلب مشارکت مردمی وهيئت همراه در