حضور محترم سرکار خانم دکتر چنگیز و جناب آقای صافی در جلسه صبح دوشنبه انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل(ع) و گفتگو در مورد فعالیت های انجمن از آغاز تاکنون

نشست علمي، فرهنگي سه شنبه آخر ماه انجمن

صحبت در مورد" قلب و سلامت آن".
شعار فدراسیون روز جهانی قلب : ای که میتوانی کاری بکن.

ایشان در مقدمه ای انواع بیماری ها(بیماریهای واگیردار و غیر واگیردار) را معرفی کرد همچنین در مورد تفاوت آن ها، نشانه ها و راه های پیشگیری و درمان آن ها صحبت نمودند.

حضور محترم جناب آقای دکتر نصوحيان(دندانپزشك) در جلسه صبح دوشنبه انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل (ع) با موضوع " بی دندانی "

جلسه ي سه شنبه آخر ماه( مرداد ماه ) بارنگ و بويي متفاوت همراه با سخنراني سركار خانم دكتر لطيفي با موضوع روابط بين همسران در هتل آسمان برگزار گرديد .

آقای دکتر در مقدمه از دو بیماری بسیار شایع در آقایان یکی بزرگی خوش خیم پروستات و دیگری سرطان پروستات نام برد.

کَبِد یا کَبَت به معنای پیچیده و مشکل به خاطر اعمال و فعالیتهای بسیار زیادی که در کبد ما اتفاق می افتد.

آقای دکتر با بیان این که افسردگی یکی از رایج ترین و پرهزینه ترین بیماریهای روانشناختی یا بیماریهای اعصاب و روان است

آقای دکتر موضوع را با مقدمه ای در مورد انسان و ویژگی های آن آغاز کرد و ادامه داد : روان چیزی نیست جز رفتارهای ما اینکه عصبانی، غمگین میشویم و یا محبت میکنیم.