حضور جناب آقای دکتر سيد حميدرضا ابطحی متخصص گوش و حلق و بيني درجلسه صبح دوشنبه انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل(ع) و صحبت پیرامون"وز وز گوش  و کاهش شنوایی در ميانسالي "   
صدای وز وز گوش به احساس شنیدن مداوم سوت یا هیس یا زنگ زدن در گوش برای مدت طولانی می گویند. این صدا گاهی برای مدت طولانی و آزار دهنده و گاهی کوتاه مدت است؛ گاهی یک گوش و گاهی هر دو گوش دچار این عارضه می شود و به اندازه ای طولانی و آزاردهنده است ‌که موجب اختلال در شنیدن و حتی زندگی روزمره می شود.
 در گذشته تصور بر این بوده که این اختلال فقط برای سن بزرگسالی پیش می آید در حالی که برای همه سنین پیش می آید. گاهی نشانه ای از گوش داخلی است همراه با سرگیجه، کاهش شنوایی خیلی شدید و گاهی هیچ یک از این نشانه ها را ندارد. اگر وز وز به تنهایی باشد بیماری خاصی محسوب نمی شود. 
طبق آمار تقریبا یک پنجم افراد جامعه دچار این اختلال می شوند. این عارضه به دلیل ناراحتی های مداوم، تنظیم نبودن خواب، فشار خون، قند و عادات غذایی به وجود می آید.


سخنراني پزشك در تلگرام
https://t.me/Abolfazlcharity/1062