گزارش تصويري بازديد هيئت مديره انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل (ع) از بخش هاي دياليز اصفهان به مناسبت روز پرستار  و تقدير از پرستاران بخش دياليز