حضور محترم جناب آقای دکتر وحيد گوهريان فوق تخصص جراحي قفسه سينه در جلسه صبح دوشنبه انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل(ع)با موضوع"توده هاي بدني "


سخنراني پزشك در تلگرام
https://t.me/Abolfazlcharity/1087