حضور سرپرستاران بخش هاي دياليز اصفهان و آژانس فرهنگيان در انجمن خيريه بهداشتي درماني حضرت ابوالفضل(ع) و صحبت پيرامون تاكسي دياليز خيريه