پازل مهربانی ماه مبارک رمضان با مشارکت وصف ناشدنی خیرین عزیز چیده شد  و لبخند زیبای مددجوی در انتظار پیوند به دست خودش تکمیل گردید و در انتها از میزبان گرانقدر جلسه جناب آقای حاج حسین سیلانی تجلیل به عمل آمد.