گزارش تصویری
از جشن سالیانه خیریه به مناسبت میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل (ع)