گزارش تصويري جلسه بانوان انجمن خیریه حضرت ابوالفصل (ع)
سه شنبه ۹۸/۰۲/۰۳ باحضورسرکار خانم دکتر زهره لطيفي "روان شناس و استاد دانشگاه" برگزارگرديد .
 @abolfazlcharity