منت خداي را عزو جل ، كه در اين نزديكيست ، بين اين حس لطيف ، پاي اين حركت دل، لاي اين شوق نگاه و در اين جمع صميمي و صنيع .... پانزدهمين پازل مهرباني انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل (ع) 

سخنراني پزشكي سركار خانم دكتر رافعي با موضوع سبك زندگي سالم در  پانزدهمين پازل مهرباني انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل (ع) در ماه مبارك رمضانتكميل قطعات پازل مهرباني به دست بزرگ مردان كوچك و نشاندن لبخند بر لب بيمار دياليزي در صف انتظار پيوند كليهتكميل پازل مهرباني به لطف و همت خيرين و نيكوكاران انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل (ع) در ماه مبارك رمضان