روابط عمومي انجمن خيريه بهداستي و درماني حضرت ابوالفضل (ع)  در چهاردهمین جشنواره روابط عمومی حائز رتبه "سرآمد" شد.
آئين جشنواره روابط عمومي روز یکشنبه 29 اردیبهشت ماه باحضور دکتر رضایی استاندار اصفهان، دکتر نوروزی شهردار اصفهان و دکتر فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در اتاق بازرگانی استان اصفهان برگزار و روابط عمومی های برتر معرفی شدند. .
نوآوری و فعالیت های پیشرو، اطلاع رسانی و افکارسنجی، روابط عمومی دیجیتال، ارتباطات رسانه ای، محتواسازی، رویدادپردازی، برنامه ریزی و ارزیابی اثربخشی، تحقیق و پژوهش و مسئولیت های اجتماعی 9 محور تخصصی ارزیابی چهاردهمین جشنواره روابط عمومی در سال 98 بودند.