گزارش تصويري جلسه صبح دوشنبه این هفته مورخ 98/03/27 ‍‌
با سخنراني دكتر محمد مشاهري فرد ( فيزيو تراپيست )  ،پيرامون دردهاي عضلاني