گزارش تصویری از بازدید استاندار محترم از مرکز تخصصی پزشکی حضرت ابوالفضل (ع) 
و عیادت از بیماران دیالیزی به مناسبت عید غدیر خم
@abolfazlcharity