برگ زرین دیگری بر افتخارات
 انجمن خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع) 
همایش باتو می شنوم 
 تالار مشاهیر
 شهریور ماه 1398
@abolfazlcharityگزارش تصویری همایش باتو می شنوم 
 تالار مشاهیر
 شهریور ماه 1398
@abolfazlcharityخیرمقدم حاج علی رجالی
 رئیس هیئت مدیره انجمن خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)
 همایش باتو می شنوم 
 تالار مشاهیر
 شهریور ماه 1398
@abolfazlcharityگزارش از کاشت حلزون گوش کودکان توسط انجمن خیریه از لسان 
مدیرعامل انجمن خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع)
 همایش باتو می شنوم 
 تالار مشاهیر
 شهریور ماه 1398
@abolfazlcharityسخنرانی جناب آقای پروفسور خرسندی در راستای کاست حلزون گوش
  همایش باتو می شنوم 
 تالار مشاهیر
 شهریور ماه 1398
@abolfazlcharity

اجرای پر احساس مجری برنامه
 سرکار خانم عشقی نیا
 و استاد حاج حسن اکلیلی حامی همیشگی خیریه
 همایش باتو می شنوم 
 تالار مشاهیر
 شهریور ماه 1398
@abolfazlcharity
و نرجسی که بعد از کاشت ؛ شد زبان پدر و مادر ناشنوای خود
  همایش باتو می شنوم 
 تالار مشاهیر
 شهریور ماه 1398
@abolfazlcharity


از صداے دستانت امروز می‌‌فهمیم
اتفاق تازه‌اے در راه است
خدا ڪند در این روز زیبا
همہ غرق در باران اجابت شویم
آن گونہ ڪہ فقط خدا باشد و شما
و شما قهرمان زندگی های بی صدا هستید
همایش باتو می شنوم 
 تالار مشاهیر
 شهریور ماه 1398
@abolfazlcharity

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد
وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست...
همایش باتو می شنوم 
 تالار مشاهیر
 شهریور ماه 1398
@abolfazlcharity


امیر علی قهرمان کوچکه ناشنوا که الان میشنود و نفر برتر ریاضی کشور است
همایش باتو می شنوم 
 تالار مشاهیر
 شهریور ماه 1398
@abolfazlcharity


اجرای بی نظیر گروه دستان پویای انجمن خیریه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل (ع) که کاشت شده و صدای زندگی را میشنوند
همایش باتو می شنوم 
 تالار مشاهیر
 شهریور ماه 1398
@abolfazlcharityدر مسیر باد بمان
 تا بوی مهربانیت
تسخیر کند این شهرِ پر از صداهای نا شنیده را....
همایش باتو می شنوم 
 تالار مشاهیر
 شهریور ماه 1398
@abolfazlcharity