گزارش تصویری جلسه آموزشی نقش خانواده در بهبود کیفیت دیالیز در مرکز پزشکی تخصصی حضرت ابوالفضل(ع)
مورخ 98/7/13
 
 
روابط عمومی انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل(ع)
@abolfazlcharity
‌‏http://instagram.com/abolfazlcharity