جلسه صبح دوشنبه این هفته مورخ 98/07/15 ‍‌
با سخنراني : جناب آقای سرگرد مجید طاهرزاده رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر اصفهان