گزارش تصویری جلسه صبح دوشنبه خيريه مورخ۹۷/۵/۲۲

گزارش تصويري ازهشتمین سلسله نشست‌های پازل مهربانی

گزارش تصویری جلسه صبح دوشنبه خيريه مورخ۹۷/۵/۱۵ باحضور دکتر رامین سامی فوق تخصص ریه باموضوع "آلودگی هوا و آثار آن بر دستگاه تنفسی".

گزارش تصویری از پانزدهمين مجمع عمومي انجمن خيريه

گزارش تصویری جلسه صبح دوشنبه خيريه مورخ۹۷/۵/۸ باحضور دکتر بهنام صانعی

بازديد هيات مديره انجمن خيريه ازمركز پزشکی تخصصی حضرت ابوالفضل(ع) در تاریخ۹۷/۵/۶

​گزارش تصویری جلسه صبح دوشنبه خيريه حضرت ابوالفضل(ع) مورخ۹۷/۵/۱ باحضور دکتر احمدرضا همت فوق تخصص داخلی

هر خیر با خرید یک تکه از پازل مهربانی، مهر می بخشد و عشق می گیرد

گزارش تصویری جلسه صبح دوشنبه خيريه مورخ ۹۷/۴/۲۵ باحضور دکتر منصور سیاوش(فوق تخصص غدد و متابولیسم)

گزارش تصویری جلسه صبح دوشنبه خيريه حضرت ابوالفضل(ع) دوشنبه مورخ۹۷/۴/۱۱ باحضور دکتر سید رضااسحاقی پزشک اجتماعی