اساسنامه

.:: بسمه تعالي ::.

اساسنامه

 فصل اول – کلیات و اهداف:

ماده 1

نام: نام انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل عليه السلام  ويژه بيماران كليوي و قلبي اصفهان است و در این اساسنامه به لحاظ رعايت اختصار انجمن خیریه نامیده می شود.

ماده 2

نوع فعالیت: کلیه فعالیت های انجمن خیریه غیر سیاسی، غیر تجاری و غیر انتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران، دقیقاً طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. ضمناً انجمن خیریه از نوع مؤسسات مذکور در بند الف ماده 2 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب 1337/05/05 موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت تلقی مي گردد.

 ماده 3

محل: مرکز اصلی انجمن خیریه در استان اصفهان شهرستان اصفهان به نشانی خيابان هشت بهشت ، خيابان شهيد بهشتي نژاد ، خيابان استانداري ، پلاك 8145853933 ، ط 1 واحد 1 واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از موافقت نيروي انتظامي، درسايرنقاط داخل یا خارج کشور شعبه نمایندگی یا دفتر دایر نماید.

تبصره 1: مؤسساتي كه از نيروي انتظامي مجوز دريافت مي نمايند، بدون كسب اجازه كتبي حق دريافت مجوز از ساير سازمانهاي ديگر را ندارند.

تبصره 2: منظور از مرجع صدور مجوز، نيروي انتظامي مي باشد.

ماده 4

تابعيت: انجمن خيريه تابعیت جمهوری اسلامی را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و جمهوری اسلامی ایران          اعلام می دارند و به نام انجمن خيريه حق فعالیت سیاسی له یا علیه افراد، احزاب و گروه های سیاسی نخواهند داشت.

ماده 5

 مدت: فعالیت انجمن خیریه از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدود می باشد.

ماده 6

دارایی اولیه انجمن خیریه اعم از منقول و غیر منقول مبلغ 1/000/000 ریال می باشد که توسط هیئت مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختیار انجمن خیریه قرار گرفته است.

تبصره 1: مؤسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان ( موضوع ماده 18 قانون مالياتهاي مستقيم ): هيئت امنا و مديران مؤسسه از انجام هر گونه معامله با مؤسسه ممنوع مي باشند.

تبصره 2: مؤسسان يا صاحبان سرمايه مؤسسه، حق هيچ گونه برداشت و يا تخصيص از محل كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي را ندارند.

ماده 8

اهداف انجمن خیریه عبارتند از :

1-حفظ و ارتقاء سلامت مددجويان تحت پوشش با ارائه خدمات درماني

2- تلاش در جهت ارتقاء سلامت جامعه با بهره گيري از شيوه هاي نوين اطلاع رساني با اولويت پيشگيري از بيماري هاي كليوي و قلبي

3- فراهم كردن تسهيلات لازم به بيماران كليوي ( دياليزي و پيوندي ) و قلبي و ساير بيماران نيازمند در حد مقدورات انجمن خيريه

4- احداث بيمارستان، مراكز درماني و بهره برداري از آن توسط انجمن خيريه

5- تعامل و همكاري با بيمارستان ها و مراكز درماني تحت نظارت دانشگاه علوم پزشكي در راستاي اهداف انجمن

6- ارائه مشاوره پزشكي و درماني با استفاده از كادر متخصص به منظور دستيابي و انتخاب مسير مناسب سلامتي توسط بيماران

 ماده 9

طرحها و برنامه ها و ساير اقدامات

طرح ها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظايف یکی از وزارت خانه ها یا سازمان های دولتی ارتباط دارد پس از کسب موافقت و با نظارت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ماده 10

فعاليت اعضاء اعم از هيئت مؤسس ، هيئت امناء ، هيئت مدیره و قائم مقام وی و بازرسان، افتخاري بوده و اعطاي هرگونه تسهيلات از امكانات موسسه براي اعضاء ممنوع مي باشد.

تبصره: هيئت امناء مي تواند با تصويب و تشخيص اكثريت اعضاء و باتوجه به فعاليت تمام وقت مدير عامل مبلغي را برابر با قانون كار، به عنوان حقوق براي وي در نظر بگيرند .

فصل دوم – اركان:

ماده 11

ارکان انجمن خیریه عبارتند از 1- مجمع عمومی هیئت امناء 2- هیئت مدیره 3 – مديرعامل 4- بازرسان

الف : مجمع عمومي هيئت امناء

ماده 12

مجمع عمومی هیئت امناء به تعداد 115 نفر تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیری در انجمن خيريه می باشد که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

تبصره: در صورت استعفاء يا فوت هريك از اعضاء هيئت امناء، عضو جانشين، دراولين جلسه تعيين شده و انجام وظيفه خواهند نمود.

ماده 13

مجمع عمومي عادي هيئت امناء سالي يكبار در مرداد ماه تشكيل خواهد شد، براي رسميت جلسه حضور نصف به علاوه يك عضو و جهت تصويب هر موضوعي نيز راي موافق با اكثريت اعضا حاضر ضرورت دارد .

دعوت براي مجامع عمومي كتبي بوده و حداقل 15 روزقبل از تشكيل آن به اطلاع كليه اعضاء خواهد رسيد درصورتي كه در دعوت

نخست، اكثريت حاصل نشد جلسه دوم به فاصله 15 روز تشكيل و با هرتعداد اعضاء حاضر، جلسه رسميت خواهد يافت .

مجمع عمومي عادي هيئت امناء ممكن است بنا به ضرورت قبل از سررسيد مجمع عمومي عادي بصورت فوق العاده در اموري كه از وظايف مجمع عمومي عادي است به تقاضاي هيئت مديره، بازرس(بازرسان) يا يك سوم اعضاي هيئت امناء تشكيل گردد .

ماده 14

وظايف مجمع عمومی عادی هیئت امناء :

1- انتخاب اعضاء هیئت مدیره ( اصلی و علی البدل ) و بازرسان  ( اصلی و علی البدل)

2- استماع گزارش هيئت مديره و بازرس ( بازرسان ) در امور مالي و ترازنامه ساليانه مؤسسه و تصويب آن.

3- تعیین خط مشی آينده مؤسسه و تصويب آن.

4- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات هیئت مدیره.

5- تعيين عضو جانشين هيئت امنا طبق مندرجات تبصره ماده 12.

6- تصویب ترازنامه و بودجه انجمن خیریه

7- تعیین روزنامه کثیرالانتشار براي درج آگهی ها ودعوتنامه

ماده 15

مجمع عمومی فوق العاده هیئت امناء با شرایط زیر تشکیل خواهد شد.

1- با درخواست هیئت مدیره یا بازرس

2- با درخواست یک سوم از اعضاء هیئت امناء

تبصره: مجمع عمومی فوق العاده هیئت امناء تمام شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.

ماده 16

وظایف مجمع عمومی هيئت امناء فوق العاده

1- تغيير اساسنامه يا الحاق يا حذف يك يا چند مواد اساسنامه

2- بررسی و تصویب یا رد انحلال

3- عزل بعضی از اعضاء یا کل اعضاء هیئت مدیره و بازرسين، قبول وبررسي استعفاء اعضاء هيئت مديره وبازرسين و انتصاب اعضاي علي البدل و تعيين كسري اعضا تا سر رسيد مجمع عمومي عادي.

4- تغيير نشاني.

5- افزايش يا كاهش سرمايه

6- ورود عضو يا اعضا جديد مؤسسه.

ماده 17

مجامع عمومی هیئت امناء توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک منشی ، و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره: اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی هیئت امناء، انتخاب خواهند شد.

 ماده 18

ب – هيئت مديره و مدير عامل:

انجمن خيريه داراي هيئت مديره اي مركب از حداقل 15 نفر عضو اصلي و3 نفر عضو علي البدل خواهد بود در صورتيكه درآمد و هزينه هاي انجمن خيريه از طريق  اعضاء تامين شود اين تعداد ميتواند به سه نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل تقليل يابد .

تبصره 1: جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود.

تبصره 2: شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره 3: انتخاب مجدد هیئت مدیره بلامانع است.

ماده 19

در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضا هیئت مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیئت مدیره بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .

ماده 20

هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که به صورت مرتب و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.

فاصله بین ابلاغ دعوتنامه و یا تلفن تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده 21

اعضای هیئت مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن، تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نائب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را آئین نامه داخلی مشخص می نماید.

ماده 22

هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب خواهند شد . انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیئت مدیره موظف است حداکثر 3 ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادي هیئت امناء بمنظور انتخاب هیئت مدیره جدید دعوت نماید . هيئت مدیره حداقل ده روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام خواهند نمود .

ماده 23

هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن خیریه بوده و وظائف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه بشرح ذیل می باشد.

حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات هیئت امناء، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم و اخذ حكم و تعيين وكيل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی یا حق توکیل به غیر.

به طور كلي هيئت مديره مي تواند هر مقدار و معامله اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول وتبديل به احسن يا رهن گذاري و فك رهن و استقراض به اتثناي فروش اموال غير منقول كه مستلزم تصويب هيئت امناء مي باشد به نام انجمن خيريه انجام دهد و هم چنين با رعايت صرفه و صلاح اقتصادي در يك دوره دو ساله به جهت تسريع در عمليات ساخت و تجهيز مركز درماني در حال احداث و ارائه خدمات افزونتر به بيماران و مراجعين نسبت به فروش بخشي از اموال غير منقول اقدام و در زمينه ساخت مركز مذكور به مصرف برساند.

تبصره 1 : جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت هيئت امناء است، هيئت مديره اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط بر رعايت اهداف انجمن خيريه دارا مي باشد .

تبصره 2 : هيئت مديره مي تواند از بين خود يا خارج از تركيب اعضا هيئت امنا يك نفر شخص حقيقي، ايراني و خوشنام را به مديريت عامل انتخاب نموده و حدود اختيارات، مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين نمايد .

مدير عامل بالاترين مقام اجرايي انجمن خيريه است و حدود اختياراتي كه ازطرف هيئت مديره به وي تفويض مي گردد نماينده  تام الاختيار محسوب شده و از طرف هيئت مديره حق امضاء دارد.

تبصره 3 : اگر مدير عامل عضو هيئت مديره باشد، دوره مديريت عامل او از مدت عضويت در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود، اما انتخاب مجدد او طبق مقررات اين اساسنامه بلا مانع مي باشد .

تبصره 4 : كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي سه نفر ازاشخاص ذيل و مهر انجمن خيريه معتبر خواهد بود .

رئيس هيئت مديره يا نايب رئيس ، خزانه دار و مديرعامل.

 

ماده 24

ج- بازرسان:

هیئت امناء یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهند نمود.

تبصره 1: بازرسان اصلي و علي البدل نبايد از بستگان درجه يك، دو و سه نسبي يا سببي هيئت مديره باشند.

تبصره 2: مديران و مدير عامل مؤسسه، هر كس كه خود و همسرش از اشخاص مذكور در تبصره 1 موظفاً حقوق دريافت مي نمايد و اشخاص مذكور در ماده 111 قانون تجارت، نمي توانند به سمت بازرس مؤسسه انتخاب شوند.

تبصره 3: انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است.

ماده 25

وظايف بازرس به شرح زیر است:

1- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای هیئت امناء

2- مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع هیئت امناء

3- گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به هیئت امناء

4- اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار هیئت امناء گذاشته اند.

تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید.

ماده 26

بازرس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد انجمن خیریه انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالعه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده هیئت امناء را نماید.

ماده 27

در صورت فوت یا استعفاء يا معذوريت بازرس اصلی یا سلب شرایط از او، بازرس علی البدل به جای وي انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده 28

هیئت مدیره و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی هیئت امناء تعیین و معرفی نشده است به مسئولیت خود باقی خواهد بود.

فصل سوم – بودجه و مواد متفرقه

ماده 29

بودجه: انجمن خیریه از طریق دريافت هدایا، اعانات، قبول وصیّت، وقف، حبس، صدقات و فعاليتهاي مجاز در چارچوب اهداف وساير كمك هاي مردمي، دولتي يا بين المللي تامين مي شود.

تبصره 1: انتشار و فروش قبض جهت اخذ كمك هاي مردمي در معابر و اماكن عمومي و خصوصي ممنوع است.

تبصره 2: برپايي چادر ونصب صندوق در معابر عمومي پس از تائيد شهرداري منطقه و با اطلاع كتبي مرجع صدور پروانه فعاليت امكانپذير است.

تبصره 3: جمع آوري اعانات مردمي از طريق توزيع صندوق در اماكن خصوصي ( به تعداد و محل مشخص ) منوط به اخذ مجوز از مرجع صادر كننده پروانه فعاليت مؤسسه و با موافقت كتبي مالك يا مالكين مي باشد.

تبصره 4: كليه دريافت ها و پرداخت هاي مؤسسه بايد از طريق حساب بانكي صورت پذيرد و مؤسسه موظف است كليه عملكرد مالي خود را در دفاتر مالي مربوط ثبت نمايد. كمك هاي غير نقدي نيز در قبال ارائه رسيد به اهدا كننده صورت گيرد.

تبصره 5: مؤسسه موظف است گزارش عملكرد اجرايي و مالي سالانه خود را حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به مرجع صدور پروانه فعاليت خود ارائه نمايد.

تبصره 6: هر گونه كمك هاي ( خارجي ) بين المللي قبل از دريافت بايستي با نظر مرجع صدور مجوز صورت گيرد و شرح كمك هاي آن بايستي بلافاصله به مرجع صدور مجوز گزارش شود.

تبصره 7: نحوه جمع آوري كمك هاي مردمي مؤسسات بر اساس « دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر جمع آوري كمك هاي مردمي تشكل هاي غير دولتي و مؤسسات خيريه» صورت مي پذيرد.

*فعاليتهاي مجاز به فعاليتهاي قانوني كه بر اساس ضوابط و مقررات جاري كسب درآمد صورت مي گيرد گفته مي شود مشروط به

اينكه اين درآمد پيرامون فعاليت درچارچوب اهداف اساسنامه انجام پذيرد و به لحاظ غير تجاري بودن مؤسسه هرگونه عملي و داد وستدي كه در كلمه تجارت صورت گيرد ممنوع است.

ماده 30

هيچيك از اركان انجمن خيريه اعم از هيئت امناء، مديره، مديرعامل، بازرسين، حق معامله، برداشت يا تخصيص درآمد انجمن خيريه را به نفع خود يا ديگران نخواهند داشت و كليه درآمدهاي موسسه صرفا براي تقويت بنيه مالي انجمن خيريه و در راستاي اهداف هزينه خواهد شد .

تبصره: تخطي از مواد 29 و 30 اساسنامه سوء استفاده مالي محسوب و مرتكب يا مرتكبين برابر قوانين جزائي كشور تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.

ماده 31

درآمد و هزینه های انجمن خیریه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارائه خواهد شد.

تبصره 1: کلیه وجوه مازاد بر هزینه های انجمن خیریه در حساب مخصوصی به نام انجمن خيريه نزد یکی از بانکهای رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.

تبصره 2: سال مالی انجمن خيريه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود.

ماده 32

بازرسان وزارت امور اقتصاد و دارایی و نیروی انتظامی در هر مقطع از زمان صلاح بدانند میتوانند از کلیه دفاتر و امور داخلی انجمن خیریه بازدید و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی برابر مقررات برخورد نمایند.

ماده 33

انجمن خيريه مي تواند آئين نامه اجرايي اين اساسنامه را تهيه و بعد از تصويب هيئت مديره و تائيد مرجع صدور مجوز به مرحله  اجرا

درآورد .

ماده 34

کلیه مدارک ، پرونده ها و نوشته ها در دفتر مرکزی انجمن خیریه نگهداری می شود .

مکاتبات رسمی انجمن خیریه با امضاء رئیس هیئت مدیره يا مديرعامل و درغياب او نائب رئيس هيئت مديره در دفاتر مخصوص ثبت و با مهر انجمن خیریه معتبرخواهد بود.

تبصره: مصوبات و صورت جلسات هیئت امناء و هیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضاء اعضاء ذیربط خواهد رسید.

ماده 35

هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه و صورت جلسات انجمن خيريه در صورتی معتبر است که به تأیید نیروی انتظامی ذیربط رسیده باشد.

ماده 36

محل مؤسسه و اقامتگاه اعضای هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع نیروی انتظامی ذیربط برسد و مادامی که اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده 37

انجمن خیریه دارای مهر و يا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت امنا برابر مقررات تهیه خواهد شد.

تبصره: هیئت مدیره در حفظ و حراست از پروانه فعاليت، مهر وآرم مسئوليت قانوني دارد و در صورت مفقود شدن، مراتب ضمن آگهي در روزنامه تعيين شده به نيروي انتظامي ذيربط اطلاع داده شود.

ماده 38

انحلال: در صورت انحلال انجمن خیریه مجمع عمومی فوق العاده 5 نفر را به عنوان هیئت تصفیه انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفيه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم (اعم از منقول و غیر منقول)، دارایی انجمن خیریه را با تصویب مجمع عمومی و تحت نظارت کمیته ای مركب از نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه و نمایندگان وزارت امور اقتصاد و دارایی و نيروي انتظامي به یکی از مراکز غیر انتفاعی عام المنفعه داخل کشور واگذار نماید. هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اموال و املاک واگذار شده را به مراجع ذی ربط ارائه نماید.

ماده 39

انتشار هرگونه مطبوعه ای پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام می شود.

ماده 40

مواردی که در اين اساسنامه پیش بینی نشده است، وفق عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 41

این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 41 ماده و 35  تبصره در نشست تاريخ 1399/05/23 هیئت مؤسس و هیئت امناء به تصویب رسید.