مساعدت در راستاي درمان به بیماران دیالیزی

دياليز در واقع كار اصليش جايگزين كليه است و تصويه خون را برعهده دارد هفته اي 3 مرتبه و هر بار 4 ساعت دياليز در هفته شرايط را به گونه ای برای يک بيمار دياليزی رقم مي زند که قادر نيست به مانند يك انسان سالم به فعاليت بپردازد.اين بيماران به دليل وضعيت جسماني خاصي که دارند آنچنان که بايد قادر به کار کردن هم نيستند. پس هميشه بايد نگران هزينه های درماني خود و تامين هزينه های داروهايي که گاها تحت پوشش بيمه هم نيستند، باشند. به ويژه اين که داروها خارجي باشند و دکتر معالج هم فقط بر مصرف همين داروها تاکيد داشته باشد.هر بيمار دياليزي بايد در هفته 3 بار دياليز شود. حال اگر فاصله منزل او تا مركز درماني 20 كيلومتر باشد، نمي‌تواند سوار وسيله نقليه عمومي شود بنابراين هر جلسه رفت‌وآمد او تا مركز درماني هزينه را در بر خواهد داشت.هزينه سرسام‌آور دارو ،آزمايش ها بيماران كليوي، از مهم‌ترين مسايلي است كه اين بيماران با آن دست‌وپنجه نرم مي‌كنند. علاوه بر آن، معمولا بيماري كليوي با بيماري‌هاي قلبي، فشارخون، تنفسي و مشكلات استخواني نيز همراه است. به بيان ديگر، هر بيمار كليوي به طور معمول با 3-2 بيماري جدي ديگر نيز درگير است،.بيمار ناچار است براي آنكه كليه‌اش دچار مشكل نشود، هر هزينه‌اي پرداخت كند.در اين ميان بيماران كليوي ناچارند آزمايش‌هايي براي بررسي وضعيت عملكرد كليه و ساير بخش‌هاي بدنشان انجام دهند. به طور مثال آزمايش CMV كه يك آزمايش تخصصي است  هزينه سنگين دارد.
نياز هاي بيماران دياليزي:
-1دارو
-2تامين هزينه بستري بيمارستان دولتي
-3تامين هزينه پيوند كليه
-4 تعميرات ، رهن و اجاره ،مسكن
5-تحصيلات فرزندان و خود بيمار
6-تغذيه/ ارزاق
7-انجام امور پاراكلينكي-آزمايشات * سونگرافي * چشم پزشكي *دندانپزشكي
-8مشاوره پزشكي و باليني
-9هزينه اياب و ذهاب
-10آزمايشات
11-تجهيزات پزشكي
-12
اشتغال
-13
وام قرض الحسنه بدون كارمزد

 

  • اقدامات  مددكاري در شش ماهه اول سال 95

1.پذیرش تعداد بیماران دیالیزی 160 نفر
2.هزينه امور پاراكيلينكي بيماران به تعداد 682 حواله

  • اقدامات  مددكاري در شش ماهه دوم سال 95

1.پذیرش تعداد بیماران دیالیزی 181 نفر
2.هزينه امور پاراكيلينكي بيماران به تعداد 432 حواله

  • اقدامات  مددكاري در شش ماهه اول سال 96

1.پذیرش تعداد بیماران دیالیزی 191 نفر
2.هزينه امور پاراكيلينكي بيماران  به مبلغ 6،665،132،127 ريال ،‌ به تعداد 741 معرفينامه

  • اقدامات  مددكاري در شش ماهه دوم سال 96

1.پذیرش تعداد بیماران دیالیزی 197 نفر
2.هزينه امور پاراكيلينكي بيماران  به مبلغ 442/530/850  ريال ،‌ به تعداد 772 معرفينامه

 

  • اقدامات  مددكاري در شش ماهه اول سال 97           *******            پذیرش تعداد بیماران دیالیزی 199 نفر
  • اقدامات  مددكاري در شش ماهه دوم سال 97          *******            پذیرش تعداد بیماران دیالیزی 181 نفر
  • اقدامات  مددكاري در سال 1398                          ******             پذیرش تعداد بیماران دیالیزی 255 نفر
  • اقدامات  مددكاري در سال 1399                          ******             پذیرش تعداد بیماران دیالیزی 262نفر