مساعدت در راستاي درمان به بیماران قلبی عروقی بزرگسالان

قلب بزرگسالان :
شايعترين بيماري قلبي در افراد بالغ عروق كرونر است .همانطور كه ميدانيدعروق كرونر مسئول خون رساني به عضله قلب مي باشد .واين عروق  ، خون حاوي مواد غذايي و اكسيژن را به سلولهاي قلب مي رساند و لذا اگر تنگي قابل ملاحظه  در مسير اين عروق ايجاد گردد نمي توانند اين وظيفه را بطور كامل انجام دهند .اگر قسمتي از پلاك داخل عروق كه تشكيل شده از كلسترول – فيبرين و سلولهاي خوني است شكسته شود و در زير آن لخته شود رگ كرونر بطور كامل مسدود مي گردد و باعث حمله قلبي مي شود و اگر اين انسداد برطرف نگردد مي تواند منجر به آسيب جدي عضله قلب گردد كه به آن سكته قلبي گفته مي شود كه بسته به وسعت آن مي تواند حتي منجر به مرگ بيمار گردد.

از مهم ترین نیاز این بیماران :
1-هزينه بستري بيمارستاني دولتي
2-هزينه عمل
3-خدمات امور پاراكلينكي
4-تامين دارو پس از عمل جراحي

*اقدامات  مددكاري در شش ماهه اول سال 1395
پذيرش بيماران قلبي بزرگسال به تعداد 138 نفر
*اقدامات  مددكاري در شش ماهه دوم سال 1395
پذيرش بيماران قلبي بزرگسال به تعداد 127 نفر

******************************************
*اقدامات  مددكاري در شش ماهه اول سال 1396
پذيرش بيماران قلبي بزرگسال به تعداد 180 نفر

*اقدامات  مددكاري در شش ماهه دوم سال 1396
پذيرش بيماران قلبي بزرگسال به تعداد 166 نفر

******************************************
*اقدامات  مددكاري در شش ماهه اول سال 1397
پذيرش بيماران قلبي بزرگسال به تعداد 147 نفر

*اقدامات  مددكاري در شش ماهه دوم سال 1397
پذيرش بيماران قلبي بزرگسال به تعداد 188 نفر

******************************************

*اقدامات  مددكاري در سال 1398

پذيرش بيماران قلبي بزرگسال به تعداد 348 نفر

******************************************

*اقدامات  مددكاري در سال 1399

پذيرش بيماران قلبي بزرگسال به تعداد 177 نفر

******************************************