خدمات تجهیزات پزشکی

از وسايلي كه بسيار حائز اهميت براي بيماران تحت پوشش  این خیریه می باشد تجهيزات پزشكي است كه به دستور پزشک  نخسه آن نوشته شده  است . اين اقلام به يك نوعي جزء ضروريات  برای بهبود سلامتي آنها است و نداشتن اين وسايل بيماران را با مشكلاتي روبرمي كند .اين وسايل به يك نوعي تسريع كننده  روند درمان و تحقق سلامت بيماران است که تامين و استفاده از اين وسايل بايد به هنگام و در اسرع وقت انجام شود.

این تجهیزات شامل موارد ذیل است :
1-دستگاه همودياليز
1-ويلچر
2-تخت خواب بيمارستاني
3-تشك مواج
4-كپسول اكسيژن
5-دستگاه ساكشن
6-دستگاه وكيوم