زندگی نو/ نشریه دیجیتال / اردیبهشت ماه1401

زندگی نو/ نشریه دیجیتال / اردیبهشت ماه1401

ویژه کودکان ناشنوا

کودکان ناشنوا
به دلیل ناتوانی مالی خانواده
برای پرداخت ۶ میلیون تومان محکوم به نشنیدن می شوند

 

قصه خیریه حضرت ابوالفضل (ع) و وجود آن در میان صدها خیریه در کشور پیچیده تر و حیاتی از آن چیزی بود که تصور می کردیم وقتی از گفته های پزشکان متخصص فهمیدیم علم پزشکی می تواند از به دنیا آمدن فرزند ناشنوا هم پیشگیری کند و متاسفانه بسیاری از پدران و مادرانی که فرزند ناشنوا دارند یا ژن ناشنوایی در آنها وجود دارد از آن بی اطلاعند. این موضوع وظیفه خیریه حضرت ابوالفضل (ع) را بیشتر از قبل کرد.

«هر سال یک هزار و 500کودک ناشنوا در ایران به دنیا می آیند. از این تعداد یک هزار و 300کودک با انجام عمل جراحی کاشت حلزون، شنوا می شوند. سه سال اول زندگی، زمان طلایی عمل کاشت حلزون است و هزینه این عمل، 60میلیون تومان. اگر کودکان ناشنوا قبل از پایان سه سالگی عمل شوند دولت 90درصد هزینه را متقبل می شود و هر خانواده باید مبلغ ۶ میلیون تومان پرداخت کند، تلخ است اما بسیاری از خانواده های فرزندان ناشنوا به دلیل فقر مالی توان پرداخت همین مبلغ را هم ندارند و بعد از پایان 3 سالگی کودک فرصت طلایی زندگی کردن مثل آدم های عادی را از دست می دهد و تا ابد در چاه تنهایی فرو می رود و دور از همه صداها زندگی می کند.»

 

معجزه زندگی ناشنوایان نیازمند

خانواده هایی به ما مراجعه می کردند که فرزندان ناشنوا داشتند، وقتی می پرسیدیم چرا تا به حال برای انجام عمل کاشت حلزون اقدام نکرده اید می گفتند هزینه عمل را نداشتیم، بعضی از خانواده ها حتی توان پرداخت کرایه آمدن از روستای دور افتاده به مرکز شهر و بیمارستان را هم نداشتند، چه برسد به پرداخت هزینه عمل جراحی، سال ها قبل وقتی با موارد این چنینی برخورد می کردیم با هزینه شخصی خودمان مقدمات عمل جراحی را فراهم می کردیم اما بعد از مدتی با همت این خیریه به این نتیجه رسیدیم که به طور خاص برای ناشنوایان برنامه ریزی کنیم .

کودکانی که به دلیل فقر و نیاز مالی، تا ابد محکوم به نشنیدن بودند.در حالی که از دو دهه قبل به مدد پیشرفت علم پزشکی کودکانی که به دلایل ژنتیکی، ناشنوا به دنیا می آیند، با عمل جراحی کاشت حلزون درمان می شوند و پای اصوات به زندگی شان باز می شود. اما این عمل هزینه هنگفتی را به خانواده تحمیل می کند و در نتیجه، بسیاری از خانواده های بی بضاعت عطای شنوایی فرزندانشان را به لقای بی پولی می بخشند و این کودک است که قربانی می شود و تا ابد گوشه گیر و منزوی و محروم از شنیدن.

آنها را یاری کنید / تا بشنوند....

خیریه حضرت ابوالفضل (ع) پشتیبان خانواده های نیازمند است. کودکی که حلزون مصنوعی اش دچار مشکل شده و صداها را نمی شنود عصبی و پرخاشگر می شود. ما از دو سال گذشته خدمات پس از کاشت حلزون را برای خانواده های نیازمند تحت پوشش خیریه انجام داده ایم و با نفس خیران نیک اندیش و کمک های خیر مردمی این راه را با توان ادامه می دهیم و امیدواریم روزی برسد که حتی یک کودک ناشنوا در ایران به خاطر فقر از نعمت شنیدن محروم نشود.

عمل کاشت حلزون / معجزه زندگی کودکان ناشنوا

عمل کاشت حلزون معجزه زندگی کودکان ناشنوا می شود. اما این عمل پایان راه نیست. هر سال به طور میانگین دو میلیون و پانصدهزار تومان هزینه سرویس قطعات حلزون مصنوعی است. رقمی که خانواده های نیازمند را با چالشی جدی مواجه می کند و باز هم پای خیریه به میان می آید.متاسفانه ممکن است فرزندان خانواده های نیازمندی که توان پرداخت هزینه های تعمیر حلزون مصنوعی را ندارند محکوم به نشنیدن شده و با آسیب ها و چالش های جدی در زندگی مواجه شوند.

حضور خیریه در این مرحله حیاتی است

 

کودکان ناشنوا را به ما معرفی کنید

کودکان ناشنوا را از شنیدن محرم نکنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.