کسب رتبه های عالی و برتر روابط عمومی انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل (ع)در هفدهمین جشنواره روابط عمومی استان اصفهان مرداد 1401

کسب رتبه های عالی و برتر روابط عمومی انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل (ع)در هفدهمین جشنواره روابط عمومی استان اصفهان

روابط عمومی انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل (ع)در هفدهمین جشنواره روابط عمومی استان در تاریخ پنجم مرداد ماه 1401
در زمینه های محتوا سازی و رویدادپردازی با کسب رتبه عالی همچنین کسب رتبه برتر در دو محور روابط عمومی دیجیتال و مسئولیتهای اجتماعی موفق به دریافت تندیس جشنواره و لوح تقدیرشد.

 

جشنواره روابط عمومی 1401

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.