400 عمل کاشت حلزون گوش

پرواز از دنیای سکوت

تا چند سال اخیر در استان اصفهان، هیچ سازمانی برای حمایت از کودکان ناشنوا وجود نداشت که برای عمل جراحی کاشت حلزون گوش داوطلب شود؛ از این‌رو، انجمن خیریه که هدف اصلی آن فراهم ساختن تسهیلات برای بیماران نیازمند است، مصوبۀ خود را در حمایت از این کودکان به اجرا درآورد. خوشبختانه تا کنون با مشارکت سازمان بهزیستی تعداد 400 کودک ناشنوا که شامل 207 پسر و 193 دختر است، عمل جراحی کاشت حلزون انجام دادند و این کودکان معصوم از دنیای سکوت یا ناشنوایی به زندگی عادی خود بازگشتند. بی‌شک، زحمات دکتر‌حمیدرضا‌ابطحی و گروه کاشت حلزونی اصفهان در رفع این نیاز مهم،درخور توجه و ستایش است.
شایان‌ذکر است انجمن برای حمایت از نیازمندان کاشت حلزون گوش هیچ‌گونه محدودیتی ندارد و از این کودکان در دورترین نقاط کشور نیز حمایت می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.