خانه » خیریه درمانی حضرت ابوالفضل اصفهان » درباره ما » خط مشی انجمن خیریه

معرفی

خشنودی و رضای خداوند تبارک و تعالی افزایش رضایت بیماران با حفظ كرامت انساني ايشان براساس فرامین و دستورات الهی و ائمه اطهار (ع) تلاش در جهت توسعه و ارتقا كمي و كيفي خدمات به بیماران نیازمند حمايت و كمك به توسعه تجهيزات پزشكي و دستگاه هاي دياليز در مراكز درماني دولتي و غير دولتي ارايه خدمات از طريق سيستم هاي مكانيزه و فراهم نمودن زمينه ارايه خدمات به صورت غير حضوري فرهنگ مشارکت های مردمی در امور خير خواهانه توسعه و گسترش فرهنگ اهداء اعضاء از بیماران مرگ مغزی در جامعه هدفمند کردن و اصلاح الگوی مصرف به ويژه در زمینه خدمات و امكانات بهداشتی و درمانی فراهم نمودن زمينه مشاركت اقشار مختلف در امور خيرخواهانه از جمله بازارچه ،همايش خيرين و غيره ارايه خدمات درماني به نيازمند فارغ از هرگونه گرايش نژادي، قومي، سياسي و غيره