خانه » خیریه درمانی حضرت ابوالفضل اصفهان » درباره ما » مدیران

معرفی

احمد فامیل دردشتی: مدیر عامل

عرفان فامیل دردشتی : قائم مقام مدیرعامل

غلامرضا سامع: مدیر جذب مشارکتهای مردمی و روابط عمومی

علی اصغر شاهزیدی: مدیر داخلی

مهرداد همدانیان : مدیرمالی