ایاب و ذهاب بيماران دياليزي

حمایت اجتماعی از بیماران  در کنار حمایت های درمانی یکی از مهم ترین بسترهای حمایتی است که می تواند در گذراندن آسان تر  روند درمان بیماران موثر باشد . هر چه برنامه ریزان و حامیان بیماران در  حوزه درمان با نیازهای این قشر آشنا شوند می توانند برای یاری رسانی به بیماران با شتاب بیشتری فعالیتهای کیفی را انجام دهند تا آلامی بر دردهای آنها باشد .
در این بخش به تبیین  موضوع  ایاب و ذهاب  که یکی از نیازهای مهم اجتماعی بیماران است می پردازیم :

بيماران دياليزي بر اساس شرایط خاص  بیماری مجبور هستند که هر هفته 2 تا 3 نوبت برای درمان  به بخش های دياليز بروندو این در حالی است که شرايط بيماران بعد از روند دياليز ،به صورتی  است که بايد فردي آنها را همراهي کند.
از سوی دیگر  شماری  از بيماران دياليزي برای  رفت و آمد به مراکز درماني نمی توانند هزینه کنند . به همين علت انجمن خيريه حضرت ابوالفضل (ع) در سالهاي گذشته، هزينه اياب و ذهاب آن ها را پرداخت مي کرد.اما اخيرا بر اساس تصميم هيات مديره اين انجمن بر ان  شد تا طرح استفاده از سرويس براي انتقال بيماران به مراکز دياليز و برگشت آنها به خانه را  اجرا کند تا همراهان بيماران در طول روز بتوانند به  دیگر فعاليت هاي خود بپردازند.
البته در اين طرح، بيماراني که  وضعیت اورژانسي  و نياز به حمايت همراه دارند می توانند  با همراه خود به بيمارستان منتقل شوند.
در واقع خيريه حضرت ابوالفضل (ع)، با هدف ايجاد آرامش و ارتقاي سطح كيفيت زندگي بيماران دياليزی، اجراي طرح استفاده از سرويس براي انتقال بيماران به مراکز همودياليز و برگشت آنها  را آغاز کرده است. اين طرح در مرحله نخست براي بيماران بخش هاي دياليز بيمارستان زهراي مرضيه (س) و امين اجرايي شده و قرار است به مرور برای بیماران دیگر بيمارستان اجرایی شود . همه رانندگان سرويس ها، آموزش هاي لازم براي جابجايي بيماران  را فرا گرفته اند.

پرداخت هزینه ایاب و ذهاب بیماران دیالیزی از ابتدا فعالیت تا کنون به569 بیمار با همکاری 70 ماشین آژانس