خدمات پزشکی

يكي از اولویت های خيريه  راهنمايي مددجويان بيمار در زمينه مشاوره ي پزشكي و ارجاع به پزشكان متخصص و متعهد به ارزش هاي انساني با نگاه عام المنفعه خيريه هست كه در ويزيت بيماران معرفي شده كمال همكاري صميمانه با انجمن خيريه را دارند . همچنين پزشكاني دلسوز ي كه با معرفي خيريه در تسريع عمل حراجي در بيمارستانهاي دولتي براي بيماران تحت پوشش نهايت همكاري را با خيريه دارند.

خیریه نیازمند همکاری خیر اندیشانه متخصصین با تخصص های ذیل است :
1-پزشكان متخصص نفرولوژي
2-پزشكان فوق تخصص كليه
3-پزشكان متخصص قلب و عروق
4-پزشكان فوق تخصص جراحي قلب و عروق
5- پزشكان متخصص قلب اطفال
6-پزشكان فوق تخصص جراحي قلب اطفال
7-پزشكان متخصص تغذيه
8-پزشكان متخصص پيوند كليه
9-پزشكان متخصص نفرولوژي كودكان
10-پزشكان متخصص روانشناسي
11-پزشكان متخصص