Category Archives: گالری تصاویر

تقدیر روز مهندس از پرسنل خیریه

به گزارش روابط عمومی انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل (ع) به مناسبت روز مهندس از مهندسین پرسنل خیریه تقدیر شد.