خانه » خیریه درمانی حضرت ابوالفضل اصفهان » درباره ما » اهداف انجمن

اهداف انجمن

اهداف انجمن:

1-حفظ و ارتقاء سلامت مددجويان تحت پوشش با ارائه خدمات درماني

2- تلاش در جهت ارتقاء سلامت جامعه با بهره گيري از شيوه هاي نوين اطلاع رساني با اولويت پيشگيري از بيماري هاي كليوي و قلبي

3- فراهم كردن تسهيلات لازم به بيماران كليوي ( دياليزي و پيوندي ) و قلبي و ساير بيماران نيازمند در حد مقدورات انجمن خيريه

4- احداث بيمارستان، مراكز درماني و بهره برداري از آن توسط انجمن خيريه

5- تعامل و همكاري با بيمارستان ها و مراكز درماني تحت نظارت دانشگاه علوم پزشكي در راستاي اهداف انجمن

6- ارائه خدمات مشاوره روانشناختی و پزشكي عموم مردم بمنظورپیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقاء سلامت جامعه

7- مساعدت و همکاری با سایر خیریه های معتبر و مراکز انجمن های نیکوکاری شهر اصفهان و کشورو عندالزوم خارج  از کشور پس از اخذ مجوزو هماهنگی با مراجع ذیربط.

8-همکاری، تعامل، مشارکت بامؤسسات دانش بنیان، علمی و تحقیقاتی و علوم روز در جهت تامین نیازهای انجمن، هم راستا با اهداف آن.