خانه » خیریه درمانی حضرت ابوالفضل اصفهان » درباره ما » تاکسی دیالیز

تاکسی دیالیز

ما، آرزوهایمان را جمع نمیکنیم و باور داریم که آنها را باید، خود محقق کنیم؛ یکی از این آرزوهای بزرگ، عملیاتی کردن طرح تاکسی دیالیز می باشد. هدف اصلی این طرح احترام و اِکرام مددجو و همینطور کم کردنِ بخشی از هزینه های گزاف رفت و آمدِ مکرر آنان به بیمارستان می باشد. به همین منظور برای اولین بار در کشور، خیریه حضرت ابوالفضل (ع) توانست؛ 70 دستگاه خودرو بدون نشان به همراه راننده را برای خدمت رسانی و رفت و آمدِ 700 مددجوی تحت پوشش خود، تجهیز و مورد آموزش قرار دهد؛ در همین راستا رانندگان چگونگی برخورد با مددجو را آموزش می بینند و در این راستا گام برمیدارند. به طور مثال: رانندگان ما در زمان خدمت رسانی هرگز دخانیات استعمال نمی کنند و در صورتی که مددجو به هر دلیلی همراه و مراقب نداشته باشد، راننده او را تا رسیدن به بخش دیالیز همراهی خواهد کرد.