خانه » خیریه درمانی حضرت ابوالفضل اصفهان » درباره ما » تاکسی دیالیز

تاکسی دیالیز

ما، آرزوهایمان را جمع نمیکنیم و باور داریم که آنها را باید، خود محقق کنیم؛ یکی از این آرزوهای بزرگ، عملیاتی کردن طرح تاکسی دیالیز می باشد. هدف اصلی این طرح احترام و اِکرام مددجو و همینطور کم کردنِ بخشی از هزینه های گزاف رفت و آمدِ مکرر آنان به بیمارستان می باشد. به همین منظور برای اولین بار در کشور، خیریه حضرت ابوالفضل (ع) توانست؛ تعدادی خودرو بدون هیچ نشان و یا لوگویی ازخیریه به همراه راننده را برای خدمت رسانی و رفت و آمدِ مددجویان دیالیزی تحت پوشش خود، تجهیز و مورد آموزش قرار دهد؛ در همین راستا  رانندگان چگونگی برخورد با مددجو را آموزش می بینند و در این راستا گام برمیدارند. به طور مثال: رانندگان ما در زمان خدمت رسانی هرگز دخانیات استعمال نمی کنند و در صورتی که مددجو به هر دلیلی همراه و مراقب نداشته باشد، راننده او را تا رسیدن به بخش دیالیز همراهی خواهد کرد.