خانه » خیریه درمانی حضرت ابوالفضل اصفهان » درباره ما » جذب مشارکت های مردمی

جذب مشارکت های مردمی

انجمن خیریۀ بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل(ع), ارگانی مردم‌نهاد، بدون وابستگی به هیچ‌یک از ارگان‌های دولتی است. همۀ هزینه‌های آن‌هم با کمک‌های مردمی و وصول قبوض مشترکین، از طریق واحد امور مشترکین تأمین می‌شود. این واحد نیز یکی از بخش‌های انجمن است که رسالت آن معرفی هرچه بهتر آن به مردم شریف کشور و دعوت از افراد خیر و نیک‌اندیش، تلاش برای افزایش درآمد انجمن، متناسب با تغییر وضعیت اقتصادی و جمع‌آوری کمک‌های مردمی است.در حال حاضر باگذشت بیش از سی سال از فعالیت این انجمن، بالغ‌بر 46 هزار نفر مشترک فعال با آن در ارتباط هستند. کمک‌های مالی افراد خیر را هفده نفر از مأموران وصول انجمن، جمع‌آوری می‌کنند. این افراد، موظف‌اند طبق بازۀ زمانی تعیین‌شده، توسط مشترک برای وصول قبض به نشانی مشترک مراجعه و کمک مالی آنان را دریافت کنند. لازم به ذکر است مراجعه به مشترک با هماهنگی قبلی و با داشتن دستگاه کارتخوان، صورت می‌پذیرد. به لطف خداوند متعال و یاری افراد نیک‌اندیش، این واحد، حدود یک‌سوم هزینه‌های انجمن را برای حمایت از مددجویان تحت پوشش تأمین می‌کند.

کمک‌های مردمی به انجمن به روش‌های زیر دریافت می‌شود:

  1. دریافت وجه از طریق مأموران وصول
  2. واریز وجه با شناسۀ واریز به کارت انجمن
  3. به‌صورت حضوری
  4. از طریق اپلیکیشن.

در حال حاضر، با گذشت بیش از سی سال از فعالیت این انجمن، بالغ بر 46هزار نفر مشترک فعال با خیریۀ حضرت ابوالفضل(ع) در ارتباط هستند

جهت حمایت از بیماران تحت پوشش انجمن

می‌توانید با اسکن” RQ کد” به وسیله تلفن همراه وارد درگاه پرداخت کمک به مددجویان تحت پوشش انجمن خیریه گردید.