خانه » خیریه درمانی حضرت ابوالفضل اصفهان » درباره ما » خدمات پاراکلینیکی بیماران کلیوی

خدمات پاراکلینیکی

در خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل (ع) پس از تشکیل پرونده و بررسی مشکلات مددجویان، خدمات پاراکلینیکی در زمینه های زیر، وابسته به شرایط مددجو و توان خیریه ارائه می شود:

هزینه های آزمایشگاهی

 دندانپزشکی

 دندان سازی

 فیزیوتراپی

 سونوگرافی

 رادیولوژی

سیتی اسکن

ام آر آی

 اکوکاردیوگرافی

 چشم پزشکی

 عینک سازی

 و تهیه لوازم و تجهیزات پزشکی