خانه » خیریه درمانی حضرت ابوالفضل اصفهان » درباره ما » شماره حساب‌های خیریه

شماره حساب‌های خیریه

بانک ملی: 0106090032002

شماره کارت بانک ملی: 6037991199514682

شبا ملی: IR700170000000106090032002

 

بانک ملت: 1824024240

شماره کارت بانک ملت: 6104337770090965

شبا ملت: IR290120000000001824024240

 

بانک صادرات: 0103123312006

شماره کارت بانک صادرات: 6037691199507278

شبا صادرات: IR370190000000103123312006