خانه » خیریه درمانی حضرت ابوالفضل اصفهان » درباره ما » طراحی و سمعی بصری

طراحی و سمعی بصری

مفتخر هستیم که اعلام داریم یکی از زیباترین فعالیت هایی که خیریه در طی سه دهه فعالیت خود انجام داده است، برگزاری جشن تولد کودکان دیالیزی است. در این مسیر زیبا و شادی آفرین که شوق کودکانمان، در آن لحظات مثال زدنی است، داوطلبین فعال در حوزه سمعی  بصری با ثبت ماندگارترین لبخنده های ستاره های هستی می توانند کنار ما قرار گیرند.

شوق و شور این لحظات را فقط باید با چشم خود دید تا بتوان باور کرد، چرا که هیچ کلمه ای قادر به وصف آن لحظات نیست. به گفته داوطلبان سمعی بصری، زیباتر از این لحظات را تجربه نکرده اند، لحظاتی که گاهی خنده، جایش را به اشک شوق داده است، شوقی که می توان اثرات آن را در جهان هستی دید و ماندگار کرد. بنابراین ما از حضور داوطلبین سمعی بصری در کنار خود بسیار لذت میبریم و صمیمانه استقبال خواهیم کرد.