خانه » خیریه درمانی حضرت ابوالفضل اصفهان » درباره ما » فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

واحد فناوری اطلاعات به موازات دیگر واحدهای خیریه با هدف ارائه خدمات مطلوب و سرویس های رایانه ای در جهت رفاه بیشتر بیماران فعالیت می نماید.

کلیات شرح وظایف:

* نصب، راه اندازی و آمــــــوزش نرم افزارهای کاربردی پیاده سازی شده
* شناسایی و تشخیص نیازهای نرم افزاری حوزه از طریق مطالعه سیستماتیک و مستمر و تهیه و تدوین گزارش
* ارائه خدمات پشتیبانی در زمینه سخت افزاری، نگهداری و رفع اشکال و به روز رسانی برنامه های نرم افزاری در دست اجرا

* نظارت بر طراحی و اجرای نرم افزارهای طرا حی شده و همکاری با طراحان طرف قرارداد به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح مفاد قراردادهای منعقده

* بررسی نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز واحدهای مختلف و ارائه نظارت مشورتی برای خرید یا سفارش خرید آنها

* نظارت بر پشتیبان گیری دوره ای از داده های مهم مربوط به نرم افزارها
* مدیریت شبکه و رفع و عیب یابی آن

* نظارت بر شبکه داخلی، اینترنت و مخابرات یکپارچه دفتر مرکزی، مرکز پزشکی تخصصی و مرکز مشاوره وابسته به خیریه

* پیگیری تمامی امور مربوط به حوزه فناوری اطلاعات در مرکز مشاوره

* ارائه گزارش دوره ای از خدمات ارائه شده به بیماران به مدیران مافوق

* مدیریت سامانه های تحت وب دفتر مرکزی مورد استفاده در سازمان های طرف قرارداد مانند داروخانه سجاد و…..

* همکاری در تدوین و بروزرسانی سند راهبردی خیریه

* همکاری با سایر واحدها در جهت پیشبرد اهداف خیریه

* انجام سایر اموری که در حدود وظایف و مسئولیت های تعیین شده از جانب مدیر مافوق ارجاع گردد.