خانه » خیریه درمانی حضرت ابوالفضل اصفهان » درباره ما » مامورین وصول

مامورین وصول

مامورین وصول ما با مراجعه حضوری به درب منازل خیرین، اقدام به وصول اشتراک های ماهانه می کنند و رسید پرداخت را تحویل نیکوکاران ما می دهند.