خانه » خیریه درمانی حضرت ابوالفضل اصفهان » درباره ما » مدیرعامل

مدیرعامل

مدیر عامل: مسعود شهنام نیا