خانه » خیریه درمانی حضرت ابوالفضل اصفهان » درباره ما » مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

همه ما می دانیم که انسان، اشرف مخلوقات و خلیفه خدا  بر روی زمین می باشد، اما به گمانمان، دستیابی به این مقام، به سادگی میسر نمیشود و تلاش و ممارست بسیار می طلبد. مسئولیت اجتماعی یعنی بدون باید ها و نباید های تکلیفی، وظایفی را با اراده و اختیار خویش برای جامعه ای بهتر و برای همگان، انجام دهیم. ما در خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل (ع) تلاش می کنیم در حد توان خویش، وابسته به شرایط مددجو، هر نوع حمایت درمانی، مالی، مشاوره ای و ارائه راه کار را برای مددجویان خود انجام دهیم. از جمله بزرگ ترین فعالیت ما در حوزه مسئولیت اجتماعی، ثبت و ارائه کارت اهدا عضو برای تمامی ارگان های دولتی و غیر دولتی می باشد.