خانه » خیریه درمانی حضرت ابوالفضل اصفهان » درباره ما » منابع انسانی

منابع انسانی

منابع انسانی از ارزشمندترین سرمایه های هر سازمانی است چرا که دستیابی به بیانیه ماموریت و چشم انداز سازمان، جز با همراهی ایشان امکان پذیر نخواهد بود. انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل (ع) تلاش می کند از طریق ارتقا سطح دانش و مهارت کارکنان خود، بار دیگر وفاداری خویش را نسبت به ارائه بهتر خدمات به مددجویان ثابت کند.

این انجمن با تغییر نگرش در کارکنان و ایجاد همراهی و همدلی در ایشان سعی دارد در فضایی صمیمانه، پرونده مددجویان خود را بررسی و وابسته به شرایط هر کدام و تصمیمات لازم در کارگروه مربوطه، خدمات لازم را در زمان مناسب ارائه دهد.