خانه » خیریه درمانی حضرت ابوالفضل اصفهان » درباره ما » واحد ارتباط با نیکوکاران

واحد ارتباط با نیکوکاران

هدف اصلی این بخش جذب منابع بیشتر برای یاری رسانیِ بیشتر به مددجویان است و به همین منظور همواره پیگیری های لازم جهت تداوم همکاری و مساعدت خیرین با انجمن در حال انجام است؛ به امید آنکه مددجویی ناامید از خانه ما خارج نشود….