خانه » خیریه درمانی حضرت ابوالفضل اصفهان » درباره ما » پاراکلینیکی و امور بیمارستان ها

پاراکلینیکی و امور بیمارستان ها

در خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل (ع) پس از تشکیل پرونده و بررسی مشکلات مددجویان، خدمات پاراکلینیکی در زمینه های زیر، وابسته به شرایط مددجو و توان خیریه ارائه می شود:
هزینه های آزمایشگاهی
دندانپزشکی
دندان سازی
فیزیوتراپی
سونوگرافی
رادیولوژی
سیتی اسکن
ام آر آی
اکوکاردیوگرافی
چشم پزشکی
عینک سازی
و تهیه لوازم و تجهیزات پزشکی