خانه » خیریه درمانی حضرت ابوالفضل اصفهان » درباره ما » کارشناسی مسئول امور حمایتی

کارشناسی مسئول امور حمایتی

تمامی اقدامات انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل (ع) در جهت رفع نیاز و مشکلات بیماران کلیوی و قلبی می باشد، این انجمن با حفظ کرامت انسانی و بهره گیری از شبکه های ارتباطی و حمایتی خیرین، اقدام به ارائه خدماتی ماندگار و اثربخش در عرصه سلامت می کند. 

در راستای ارائه خدمات و حمایت های درمانی برای مددجویان، کارشناس مسئول واحد حمایتی خیریه بر اساس اختیاراتی که به او داده شده است موظف است به طور دقیق بر کلیه امور خدماتی و حمایتی مددجویان نظارت و برنامه ریزی کند و در مواردی که مددجویان نیاز به مساعدت های بیش از اختیارات کارشناس مسئول داشته باشند، جلسه کارگروه درمان تشکیل و مشکل مددجویان بررسی می گردد، در صورت تایید در کارگروه درمان، مساعدت های درمانی و مالی انجام خواهد پذیرفت.